top of page

Prihláška na Rodinné leto

Ďakujeme za váš záujem o Rodinné leto 2022. Prípadné otázky alebo stravovacie obmedzenia uvádzajte do kolónky "Poznámka".

O aký turnus máte záujem? *
bottom of page