top of page

Prvé kroky

 

Kurz určený hlavne pre mladé manželské páry s deťmi do 4 rokov. Kurz pomáha rodičom uvedomiť si najdôležitejšie princípy výchovy a naučiť ich rozvíjať v dieťati základné správne návyky týkajúce sa poriadku, spánku, stravovania a hygieny.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Kľúčové aspekty rozvoja dieťaťa

  • Temperament a dedičnosť

  • Jednota v manželstve

  • Súrodenecké vzťahy

  • Význam hry v živote dieťaťa

  • Rozvoj disciplíny a vôle

  • Výchova k empatii

Ďalšie kurzy

bottom of page