Osobný projekt

 

 

Kurz je určený pre mladých ľudí vo veku od 24 do 30 rokov, ktorí skončili alebo končia svoje štúdium a rozmýšľajú nad svojou budúcnosťou. Kurz im pomáha učiť sa a objavovať zmysel svojho života a prijímať zodpovedné rozhodnutia pre svoju budúcnosť.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Život ako osobný projekt

  • Sloboda a zodpovednosť v rozhodnutiach

  • Kariéra a priatelia

  • Môj citový život

  • Komunikácia a medziľudské vzťahy

  • Zásady a hodnoty: postoj k transcendentnu

Ďalšie kurzy

Manželská láska
Prvé kroky
Prvé písmená
Dospievanie
Show More
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY
Adresa: Donnerova 15, 84104 Bratislava
IČO: 42172110
DIČ: 2023214149
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu pre kurzy: SK78 8330 0000 0024 0090 7866 (FIO banka)
Číslo účtu pre Rodinné leto: SK09 8330 0000 0020 0139 8021 (FIO banka)
Email: info@akademiarodiny.sk

Sme členom:

th.jpeg
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram

Združenie pre rozvoj rodiny 

©2020