top of page

Osobný projekt

 

 

Kurz je určený pre mladých ľudí vo veku od 21 do 30 rokov, ktorí skončili alebo končia svoje štúdium a rozmýšľajú nad svojou budúcnosťou. Kurz im pomáha učiť sa a objavovať zmysel svojho života a prijímať zodpovedné rozhodnutia pre svoju budúcnosť.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Život ako osobný projekt

  • Sloboda a zodpovednosť v rozhodnutiach

  • Kariéra a priatelia

  • Môj citový život

  • Komunikácia a medziľudské vzťahy

  • Zásady a hodnoty: postoj k transcendentnu

Ďalšie kurzy

bottom of page