Happy Family in the Park

Manželská láska

 

Kurz určený pre manželov, ktorý už majú za sebou prvé roky manželstva v ktorých museli urobiť prvé rozhodnutia ohľadne výchovy, bývania a zosúladenia kariéry a rodiny.  V tomto kurze majú možnosť spoznať v akom stave sa ich manželstvo nachádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť ako manželia, ale aj ako individuálne osoby. Je potrebné si uvedomiť, že len dobre fungujúce manželstvo môže vytvoriť prostredie pre správny vývoj všetkých členov rodiny.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Manželstvo - zväzok lásky

  • Sexualita muža a ženy - dopĺňajúca sa rôznosť

  • Komunikácia v manželstve

  • Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom

  • Rodinný život

Ďalšie kurzy

Prvé kroky
Prvé písmená
Dospievanie
Osobný projekt
Show More
ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY
Adresa: Donnerova 15, 84104 Bratislava
IČO: 42172110
DIČ: 2023214149
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu pre kurzy: SK78 8330 0000 0024 0090 7866 (FIO banka)
Číslo účtu pre Rodinné leto: SK09 8330 0000 0020 0139 8021 (FIO banka)
Email: info@akademiarodiny.sk

Sme členom:

th.jpeg
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram

Združenie pre rozvoj rodiny 

©2020