Happy Family in the Park

Manželská láska

 

Kurz určený pre manželov, ktorý už majú za sebou prvé roky manželstva v ktorých museli urobiť prvé rozhodnutia ohľadne výchovy, bývania a zosúladenia kariéry a rodiny.  V tomto kurze majú možnosť spoznať v akom stave sa ich manželstvo nachádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť ako manželia, ale aj ako individuálne osoby. Je potrebné si uvedomiť, že len dobre fungujúce manželstvo môže vytvoriť prostredie pre správny vývoj všetkých členov rodiny.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Manželstvo - zväzok lásky

  • Sexualita muža a ženy - dopĺňajúca sa rôznosť

  • Komunikácia v manželstve

  • Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom

  • Rodinný život

Ďalšie kurzy