top of page
Happy Family in the Park

Manželská láska I., II. a +

 

Kurz Manželská láska I. je určený pre mladomanželov, ktorí nemajú od svadby viac ako 7 rokov. Je to čas budovania základov novej rodiny. Čas zlaďovania, učenia sa vzájomnej komunikácie a prehlbovania vzťahu. V tomto kurze sa máte možnosť zamyslieť nad tým, čo váš vzťah môže upevňovať a naopak, čo ho môže ohrozovať. Jednoducho, ako zvládnuť nástrahy prvých manželských rokov.

 

Kurz Manželská láska II. je určený pre manželov, ktorý už majú za sebou prvé roky manželstva (8 a viac) v ktorých sa naučili robiť prvé rozhodnutia ohľadne výchovy, bývania a zosúladenia kariéry a rodiny. Počas oboch kurzov majú manželia možnosť zamyslieť sa nad aktuálnym stavom svojho vzťahu a nad tým, ako sa môžu zlepšiť ako jednotlivci - ako manžel a manželka a ako manželský pár.

 

Kurz Manželská láska+ je určený pre zrelých manželov, ktorý majú za sebou 25 a viac rokov manželstva. Jedná sa teda o páry, ktoré si prechádzajú skúsenosťou z osamostatnenia svojich detí, výzvach v oblasti spoločných záujmov, zdravia ako aj príchodu vnúčat.

 
Témy jednotlivých stretnutí kurzu Manželská láska I. (<7rokov):
  • Manželstvo - stojí to za to!

  • Komunikácia v manželstve

  • Svet muža a ženy. Rozdiely, ktoré spájajú. (Príťažlivosť a sexualita)

  • Domov - zdroj šťastia

  • Prehlbovanie vzájomnej lásky

 
Témy jednotlivých stretnutí kurzu Manželská láska II. (8+ rokov):
  • Manželstvo - zväzok lásky

  • Sexualita muža a ženy - dopĺňajúca sa rôznosť

  • Komunikácia v manželstve

  • Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom

  • Rodinný život

Harmonogram kurzu:
Kurz trvá asi 5 mesiacov a obsahuje 9 stretnutí po 1,5 hodiny. Aby ste získali z kurzu želaný efekt, očakáva sa individuálna práca s použitím materiálov poskytnutých organizátormi.

Termíny stretnutí malých skupin sú stanovené na prvom moderovanom stretnutí.

Ďalšie kurzy

bottom of page