top of page

Kto sme

Akadémia rodiny je projektom Združenia pre rozvoj rodiny, ktoré vzniklo za účelom poskytovania kurzov zameraných na ďalšie vzdelávanie rodín v roku 2009.

Programy, ktoré ponúkame, sú pripravené na základe dlhoročných skúseností medzinárodnej organizácie International Federation for Family Development (IFFD), ktorá bola založená v roku 1978 a ktorej sme členom. Metodika týchto kurzov je jedinečná a vychádza z formy prípadových štúdií, ktoré sú používané na univerzitných kurzoch MBA. Kurzy rozvoja rodín úspešne prebiehajú vo viac ako 60 krajinách po celom svete.

Projekt Akadémie rodiny v ročníku 2020/2021 podporila Nadácia SPP a hlavné mesto SR Bratislava. Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Čo robíme

Organizujeme kurzy a prednášky zamerané na manželské vzťahy a výchovu.

Kurzy a prednášky

Organizujeme týždenný letný rodinný pobyt zameraný na aktívny oddych celej rodiny.

Rodinné leto

Povedali o našich kurzoch

Kurzami Akadémie rodiny prešlo približne 300 párov v rámci manželských a rodičovských kurzov a približne 80 jednotlivcov v rámci kurzov určených pre mládež. Vyjadrenia niektorých účastníkov:

Radi by sme ocenili prácu moderátorov. Bolo to dynamické a pružné.

Daniel a Zuzka (Prvé kroky)

Spoločný rozhovor pomohol nájsť cestu ako vyriešiť nedostatky výchovy.

Róbert a Veronika (Prvé kroky)

Preberané témy a najmä závery z nich vyplývajúce boli na vysokej úrovni.

Peter a Janka (Manželská láska 2)

bottom of page