Kto sme

Akadémia rodiny je projektom Združenia pre rozvoj rodiny, ktoré vzniklo za účelom poskytovania kurzov zameraných na ďalšie vzdelávanie rodín v roku 2009.

 

Programy, ktoré ponúkame, sú pripravené na základe dlhoročných skúseností medzinárodnej organizácie International Federation for Family Development (IFFD), ktorá bola založená v roku 1978 v Španielsku a ktorej sme členom. Metodika týchto kurzov je jedinečná a vychádza z formy prípadových štúdií, ktoré sú používané na univerzitných kurzoch MBA. Kurzy úspešne prebiehajú viac ako 40 rokov vo viac ako 66 krajinách po celom svete.

Projekt Akadémie rodiny v ročníku 2020/2021 podporila Nadácia SPP a hlavné mesto SR Bratislava. Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

Čo robíme

Povedali o našich kurzoch

Kurzami Akadémie rodiny prešlo približne 300 párov v rámci manželských a rodičovských kurzov a približne 80 jednotlivcov v rámci kurzov určených pre mládež. Vyjadrenia niektorých účastníkov:

Radi by sme ocenili prácu moderátorov. Bolo to dynamické a pružné.

Daniel a Zuzka (Prvé kroky)

Spoločný rozhovor pomohol nájsť cestu ako vyriešiť nedostatky výchovy.

Róbert a Veronika (Prvé kroky)

Preberané témy a najmä závery z nich vyplývajúce boli na vysokej úrovni.

Peter a Janka (Manželská láska)

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY
Adresa: Donnerova 15, 84104 Bratislava
IČO: 42172110
DIČ: 2023214149
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu pre kurzy: SK78 8330 0000 0024 0090 7866 (FIO banka)
Číslo účtu pre Rodinné leto: SK09 8330 0000 0020 0139 8021 (FIO banka)
Email: info@akademiarodiny.sk

Sme členom:

th.jpeg
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram

Združenie pre rozvoj rodiny 

©2020