top of page

Dospievanie

 

Kurz je určený rodičom detí vo veku od 12 do 16 rokov. Počas tohto obdobia deti prechádzajú zmenami, ktoré ovplyvňujú ich citlivosť a správanie. V tomto kurze rodičia analyzujú príčiny a dôsledky takýchto zmien a hľadajú vhodné prístupy na udržanie pevného vzťahu so svojimi deťmi, a to bez obmedzenia ich prirodzeného objavovania sveta.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Krízy a výzvy dospievania: Optimizmus a trpezlivosť

  • Utváranie osobnosti

  • Autorita, sloboda a zodpovednosť

  • Prebudenie sexuality

  • Využívanie voľného času

  • Čas na upevnenie manželstva

  • Vzájomné spoznanie a prijatie

  • Ľudská existencia: Hľadanie odpovedí

Ďalšie kurzy

bottom of page