top of page

Ochrana osobných údajov

Správca a rozsah osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba správcovi: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY, Donnerova 15, 84104 Bratislava, IČO 42172110 (Ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno, priezvisko

 • rodinné údaje

 • obec

 • e-mail

 • telefónne číslo

 • rok narodenia

 

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti. 

Poskytnuté údaje je nutné spracovať za účelom obchodnej činnosti správcu. Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu neurčitú.

 • Osobné údaje môže spracovávať aj:

  • Poskytovateľ webhostingu  WEDOS Internet, as,  Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika

  • Dodávatelia webových systémov a aplikácií.

 

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,

 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

bottom of page