top of page
White Aesthetic Bohemian Photo Collage Family Landscape.jpg

Prvé rozhodnutia

 

 

Kurz je určený rodičom detí vo veku od 8 do 10 rokov. Je to prelomový vek, vek veľkých zmien nielen v živote dieťaťa ale aj nás rodičov - naše ratolesti totiž vstupujú do veľkého sveta povinností a výziev - do školy. Byť na túto výzvu pripravený sa skutočne oplatí.

 
 
Témy jednotlivých stretnutí:
  • Špecifiká vývoja dieťaťa v tomto veku

  • Budovanie charakteru

  • Voľný čas a jeho využívanie

  • Úvod do ľudskej sexuality

  • Komunikácia v manželstve

  • Súrodenecká rivalita a konflikty

  • Zmysel náboženskej výchovy dieťaťa

Ďalšie kurzy

bottom of page