AKADÉMIA RODINY

Pomáhame budovať silné rodiny

„Poslaním Akadémie rodiny je podporovať rozvoj rodín, poskytovaním efektívnych nástrojov, ktoré umožňujú rodičom naplno využiť ich potenciál vychovávateľov svojich detí.“

Novinky

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ RODINY
Adresa: Donnerova 15, 84104 Bratislava
IČO: 42172110
DIČ: 2023214149
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu pre kurzy: SK78 8330 0000 0024 0090 7866 (FIO banka)
Číslo účtu pre Rodinné leto: SK09 8330 0000 0020 0139 8021 (FIO banka)
Email: info@akademiarodiny.sk

Sme členom:

th.jpeg
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram

Združenie pre rozvoj rodiny 

©2020