AKADÉMIA RODINY

Pomáhame budovať silné rodiny

„Poslaním Akadémie rodiny je podporovať rozvoj rodín poskytovaním efektívnych nástrojov, ktoré umožňujú rodičom naplno využiť ich potenciál vychovávateľov svojich detí.“

Novinky