top of page

AKADÉMIA RODINY
Pomáhame budovať silné rodiny

„Poslaním Akadémie rodiny je podporovať rozvoj rodín poskytovaním efektívnych nástrojov, ktoré umožňujú rodičom naplno využiť ich potenciál vychovávateľov svojich detí.“

Novinky

bottom of page