"Byť lepším rodičom, byť lepším manželom". Za týmto účelom pripravujeme sériu kurzov, ktoré sú zamerané ako na rôzne obdobia života dieťaťa, tak aj na upevnenie manželských vzťahov. Radi Vás budeme na tejto ceste sprevádzať.

Akadémie rodiny na YouTube

Krátke predstavenie Akadémie rodiny v 90 sekundách si môžete pozrieť kliknutím na náš YouTube kanál.

Sledujte nás na Facebook-uNa facebook nájdete vždy najaktuálnejšie informácie

Kurz Manželská láska

Kurz je určený pre všetkých manželov bez ohľadu na dĺžku ich manželstva, ich veku a počtu detí. Manželia v tomto kurze majú možnosť rozpoznať v akom stave sa ich manželstvo nachádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť ako manželia, ale aj ako individuálne osoby. Je potrebné si uvedomiť, že len dobre fungujúce manželstvo môže vytvoriť prostredie pre správny vývoj všetkých členov rodiny.

Kurz prebieha formou šiestich voľne nadväzujúcich moderovaných stretnutí na základe tematicky zameraných prípadových štúdii. Každé stretnutie si vyžaduje dobrú prípravu, aby účasť na ňom priniesla pre účastníkov čo najväčší efekt. (pozri Základné pravidlá kurzu)

Rodina - škola ľudských práv

V dňoch 1. a 2. 10. 2010 sa konal v Španielsku vo Valencii XVIII. medzinárodný kongres Medzinárodnej federácie pre rozvoj rodín (IFFD) ktorej členom je aj naše združenie. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 1000 delegátov z 51 krajín všetkých kontinentov.

Výchova je náročná a prvoradá úloha

Niektorým rodičom pripadá, že výchova detí je úloha nad ich sily. Iní naopak veria, že sa im podarí vychovať svoje deti, bez toho aby sa o dobrú výchovu mali akokoľvek starať. Radi praktizujú heslo: "Ani nás rodičia nijako zvláštne nevychovávali".

Výchova a vek dieťaťa

Najviac môžeme naučiť deti približne do tretieho roka ich života. Z tohoto dôvodu je vek dieťaťa v tomto období nazývaný aj "zlatou dobou" z hľadiska jeho výchovy. V tomto veku je najväčšia možnosť formovať jeho osobnosť. Musíme si byť vedomí, že charakterové vlastnosti dieťaťa vytvárame vo vekovo zreteľne vymedzených obdobiach.

Syndikovať obsah