Kurz Prvé kroky

určený pre rodičov detí vo veku 0 až 6 rokov štartuje 14.10. v Zlatých Moravciach. Prihlasovanie zahájené.

Kurz Prvé písmená

určený pre rodičov detí vo veku 4 až 8 rokov štartuje 13.10. v Bratislave. Prihlasovanie zahájené.

Kurz Osobný projekt

Zahájili sme prihlasovanie na kurz Osobný projekt určený pre mladých ľudí, ktorí začne od 7. 10. 2018 v Bratislave.

Fotky z Rodinného leta

Už sú k dispozícii fotografie z Rodinného leta 2018.

Kto sme?

Akadémia rodiny je projektom Združenia pre rozvoj rodiny, ktoré vzniklo za účelom poskytovania kurzov zameraných na ďalšie vzdelávanie rodín v roku 2009. Programy ktoré ponúkame sú pripravené na základe dlhoročných skúseností medzinárodnej organizácie International Federation for Family Development (IFFD), ktorá bola založená v roku 1978 v Španielsku a ktorej sme členom. Metodika týchto kurzov je jedinečná a vychádza z formy prípadových štúdií, ktoré sú používané na univerzitných kurzoch MBA. Kurzy úspešne prebiehajú viac ako 40 rokov vo viac ako 66 krajinách po celom svete.

Okrem toho oragnizujeme prednášky o manželstve a výchove, podujatie Rodinné leto a spolupracujeme na príprave publikácií ako Výchova dnes, Výchova charakteru alebo Ako byť šťastná s 1,2,3,... deťmi. Našou misiou je poskytnúť kvalitnú podporu a efektívnu pomoc pre manželov a rodičov v ich výchovnej úlohe. 

Profil v 135 sekundách:

Čo robíme?

Medzi naše aktivity patrí:

Manželské a rodinné kurzy

Organizujeme kurzy zamerané na manželské vzťahy a výchovu.

Prednášky a letný tábor

Organizujeme podujatia pre vzdelávanie i aktívny oddych rodín a ich členov.

Príprava publikácií

Spolupracujeme na príprave publikácií zameraných na výchovu a rodičovstvo.

Prečo sa prihlásiť?

1. Rodičia sú prvými vychovávateľmi detí

Kurzy oboznamujú rodičov s nástrojmi pre dosiahnutie ich vlastných cieľov v oblasti vzdelávania a budovania charakteru ich detí. Metodológia diskusie prípadových štúdii medzi manželmi, v malých skupinách a veľkých stretnutiach vedených moderátorom, ochraňuje rodičov od pokušenia vychovávať deti iba podľa jediného modelu.

2. Profesionalizácia

Prostredníctvom individuálneho štúdia technických poznámok a diskusie o prípadových štúdiách v troch fázach majú manželské páry možnosť rozvíjať svoje schopnosti ako lepšie analyzovať reálne životné situácie. Vďaka tomu sa učia rozlišovať fakty od predsudkov a unáhlených súdov a sú navigovaný hľadať koreň problému.

3. Manželstvo

Metóda prípadových štúdií, ktorá je postavená na základe analýzy vonkajšej situácie, vyžaduje zapojenie oboch manželov a tým im umožňuje znovu objaviť bohatstvo, ktoré každý z nich priniesol do ich spoločného záväzku, ktorý ako manželia a neskôr rodičia prijali. Táto rovnováha medzi manželmi je v rodine rozhodujúca.

4. Priateľstvo

Rozdielné názory iných párov počas diskusie v malej skupine a taktiež na veľkom stretnutí môžu pomôcť manželom objektivizovať a neustále preskumávať svoje vlastné hodnoty. Táto klíma spolupráce v kurzoch podporuje manželské páry, aby skúmali svoje túžby, ciele a obavy, a tým vytvára základ pre trvalé priateľstvá medzi zúčastnenými pármi.

5. Zábava a jednoduchosť

Špecifické problémy určitého obdobia vývoja detí alebo dĺžky manželstva sú diskutované medzi tými, ktorý ich zažívajú tak povediac “z prvej ruky”. Atmosféra nie je formálna alebo príliš akademická. Skôr je to stretnutie priateľov, ktorý majú rovnaký záujem na zlepšení ich rodín a pomáhajú si navzájom, ale s profesionálnym prístupom.

Prečo sa prihlásiť?

Novinky

Povedali o našich kurzoch

"Radi by sme ocenili prácu moderátorov. Bolo to dynamické a pružné."
Daniel a Zuzka, absolvovali Prvé kroky

"Preberané témy a najmä závery z nich vyplývajúce boli na vysokej urovni."
Peter a Janka, absolvovali Manželskú lásku

"Spoločný rozhovor pomohol nájsť cestu ako vyriešiť nedostatky výchovy"
Róbert a Veronika, absolvovali Prvé kroky

Naše kurzy
Povedali o našich kurzoch

Pošleme vám aktuálne správy priamo do vašej schránky.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov, čítať viac