top of page

Spúšťame kurzy Dospievanie a Manželská láska II.

Ste rodičom adolescentov? Počas tohto obdobia deti prechádzajú zmenami, ktoré ovplyvňujú ich citlivosť a správanie. V kurze Dospievanie rodičia analyzujú príčiny a dôsledky takýchto zmien a hľadajú vhodné prístupy na udržanie pevného vzťahu so svojimi deťmi, a to bez obmedzenia ich prirodzeného objavovania sveta. Kurz plánujeme spustiť prezenčne v lokalite Trenčín / Dubnica v prvej polovici decembra.


Taktiež plánujeme spustiť kurz Manželská láska II. v lokalite Bratislava. Na oboch kurzoch zostáva ešte niekoľko miest k naplneniu minimálnej kapacity, preto sa prihláste vyplnením prihlášky. Prihláseným párom priebežne posielame inštrukcie k spusteniu kurzu.


bottom of page