Spúšťame kurz Prvé písmená dištančne

Záujem rodičov o kurz Prvé písmená v kombinácii s pretrvávajúcou pandémiou COVID-19 nás inšpirovali k spusteniu kurzu dištančne. Začíname v nedeľu 22.11. o 14:00 úvodným telekonferenčným moderovaným stretnutím. V prípade ak ste rodičom detí vo veku 4 až 8 rokov, prihláste sa čím skôr vyplnením prihlášky. Prihláseným párom priebežne posielame inštrukcie k spusteniu kurzu.