top of page

Prihlasovanie na kurzy zahájené!

S príchodom nového akademického roka spúšťame prihlasovanie na naše kurzy. Tento rok otvárame kurz Prvé písmená, ktorý je určený rodičom detí, ktoré sa pripravujú na prechod do sveta dospelých, do školy, prípadne navštevujú prvý alebo druhý ročník základnej školy. Dieťa v tomto období prechádza veľkou zmenou. Porozumieť týmto zmenám, nám môže pomôcť správne nastaviť naše očakávania. Prihlasovanie na tento kurz je do 15.10.2023.

Okrem neho sú v ponuke aj všetky ostatné naše kurzy:

- Manželská láska I., ktorý je určený mladomanželom do 7 rokov ich spolužitia. Prvé roky manželstva sú obdobím vzájomného zlaďovania, učenia sa vzájomného rešpektu, budovania základov rodiny, riešenia mnohých výziev, či už kariérnych, bytových ale pre mnohých aj výchovných. Byť pripravený na tieto situácie, ktoré môžu nastať, sa oplatí. Vďaka metodike, ktorú ponúkame, môžete nachádzať riešenia pre vašu konkrétnu situáciu.

- Pôvodný kurz Manželská láska dostal číslovku II. Je určený hlavne manželom, ktorí už prešli prvými výzvami budovania rodiny. Rodinné základy sú položené a je čas zamyslieť sa, kde sa ako manželia nachádzame, kam smerujeme a čo je potrebné pre udržanie správneho smeru.

- Prvé kroky, určený rodičom, ktorí na jednej strane sledujú prvé kroky svojho drobca ale aj sami ich robia v oblasti výchovy. tento kurz považujeme za základný kurz, kde sa snažíme pomôcť účastníkom správne položiť základné kamene ich výchovy.

Ak ste výchovu v prvých rokoch vášho dieťaťa považovali za náročnú, bola to len plavba na pokojnej hladine. Skutočná výzva pre správnych kormidelníkov prichádza až počas dospievania vašich detí. - - Dospievanie, vám môže pomôcť preplávať rozbúreným morom tohto obdobia vašich detí.


Pre mladých slobodných máme pripravený kurz Osobný projekt, ktorého cieľom je pomôcť naformulovať si tie správne otázky pre náš život a hľadať na ne tie najlepšie odpovede v spoločnosti ďalších mladých ľudí.


Comentários


bottom of page