Prihlasovanie na kurzy zahájené!

Opäť po roku, kedy sme sa všetci ocitli v on-line priestore, prichádzame k vám s našou rozšírenou ponukou kurzov. V týchto neistých dňoch, kedy nevieme, či o niekoľko dní alebo týždňov nebudeme opäť v lockdowne, sme sa rozhodli, že nemôžeme čakať so založenými rukami a chceme byť pripravení do tej miery, ako je to možné. Tak, ako naši absolventi kurzov, ktorí si tiež uvedomujú, že na výchovné výzvy nestačí len reagovať ale oveľa dôležitejšie je sa na ne pripravovať (napríklad aj absolvovaním našich kurzov), sme aj my pripravení ako na prezenčnú účasť , tak aj na on-line alternatívu.

Tento rok vám prinášame v našom portfóliu jednu novinku: kurz Manželská láska I., ktorý je určený mladomanželom do 7 rokov ich spolužitia. Prvé roky manželstva sú obdobím vzájomného zlaďovania, učenia sa vzájomného rešpektu, budovania základov rodiny, riešenia mnohých výziev, či už kariérnych, bytových ale pre mnohých aj výchovných. Byť pripravený na tieto situácie, ktoré môžu nastať, sa oplatí. Vďaka metodike, ktorú ponúkame, môžete nachádzať riešenia pre vašu konkrétnu situáciu.

Pôvodný kurz Manželská láska dostal číslovku II. Je určený hlavne manželom, ktorí už prešli prvými výzvami budovania rodiny. Rodinné základy sú položené a je čas zamyslieť sa, kde sa ako manželia nachádzame, kam smerujeme a čo je potrebné pre udržanie správneho smeru.

Opäť ponúkame aj našu klasiku: kurz Prvé kroky, určený rodičom, ktorí na jednej strane sledujú prvé kroky svojho drobca ale aj sami ich robia v oblasti výchovy. tento kurz považujeme za základný kurz, kde sa snažíme pomôcť účastníkom správne položiť základné kamene ich výchovy.

Kurz Prvé písmená, je určený rodičom detí, ktoré sa pripravujú na prechod do sveta dospelých, do školy, prípadne navštevujú prvý alebo druhý ročník základnej školy. Dieťa v tomto období prechádza veľkou zmenou. Porozumieť týmto zmenám, nám môže pomôcť správne nastaviť naše očakávania.

Ak ste výchovu v prvých rokoch vášho dieťaťa považovali za náročnú, bola to len plavba na pokojnej hladine. Skutočná výzva pre správnych kormidelníkov prichádza až počas dospievania vašich detí. Kurz Dospievanie, vám môže pomôcť preplávať rozbúreným morom tohto obdobia vašich detí.

Pre mladých slobodných máme pripravený kurz Osobný projekt, ktorého cieľom je pomôcť naformulovať si tie správne otázky pre náš život a hľadať na ne tie najlepšie odpovede v spoločnosti ďalších mladých ľudí.