top of page

Podpora našich kurzov

Projekt Akadémie rodiny v roku 2021 podporila Nadácia SPP a hlavné mesto SR Bratislava. Projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislava prostredníctvom grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.

bottom of page