top of page

Opäť sme sa stretli na Rodinnom lete!

Na konci júla sme sa už siedmykrát stretli s 30 rodinami na týždňovom podujatí "Rodinné leto", v hoteli Remata.


Program dňa bol tradične rozdelený na tri bloky:

1. Dopoludňajší VZDELÁVACÍ blok (pre rodičov prednášky a ukážka našich kurzov, pre deti samostatný program vedení skúsenými animátormi)

2. Popoludňajší RODINNÝ blok (voľnočasový program postavený tak, aby ho rodina mohla tráviť spolu, podľa svojich záujmov)

3. večerný ZÁBAVNÝ blok (rodinné kino pod hviezdnou oblohou, manželský večer, rodinný gala večer atď.)


Sme veľmi radi, že sme mohli privítať viaceré rodiny, ktoré už tradične navštevujú naše podujatie, ako aj ďalšie nové rodiny.


Rodinné leto 2023 podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Dotácie na podporu dobrovoľníckej činnosti a Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny.

bottom of page