Opäť sme sa stretli na Rodinnom lete!

Na prelome júla a augusta sme sa už piatykrát stretli s 30 rodinami na týždňovom podujatí "Rodinné leto", v hoteli Remata.


Program dňa bol tradične rozdelený na tri bloky:

1. Dopoludňajší VZDELÁVACÍ blok (pre rodičov prednášky a ukážka našich kurzov, pre deti samostatný program vedení skúsenými animátormi)

2. Popoludňajší RODINNÝ blok (voľnočasový program postavený tak, aby ho rodina mohla tráviť spolu, podľa svojich záujmov)

3. večerný ZÁBAVNÝ blok (rodinné kino pod hviezdnou oblohou, manželský večer, rodinný gala večer atď.)


Sme veľmi radi, že napriek hrozbe pandémie COVID-19 sme mohli privítať viaceré rodiny, ktoré už tradične navštevujú naše podujatie, ako aj ďalšie nové rodiny. Veríme, že s mnohými z nich sa opäť uvidíme najneskôr o rok na ďalšom ročníku, alebo na našich kurzoch, ktoré budeme otvárať už na jeseň tohto roku.