Obzretie sa za končiacim rokom 2020

Tento rok bol pre nás všetkých zvláštny. Epidémia Corona vírusu vtrhol do našich životov nečakane a poprehadzoval fungovanie celej spoločnosti ale hlavne jej základov - našich rodín. Dištančné vzdelávanie, práca z domu, obmedzenie stretávania. Všetci sme sa museli prispôsobovať novým okolnostiam. Ale ako sa hovorí: "Neexistujú problémy, existujú len výzvy". A takéto výzvy sa objavili v tomto roku aj pred Akadémiou rodiny. Ako dokončiť rozbehnuté kurzy, keď je zákaz stretávania? Bude Rodinné leto? A koľko odvážlivcov sa prihlási? Ako ďalej pracovať na podpore rodín, keď naše aktivity sú zamerané na osobnom stretávaní?

Napriek týmto prekážkam sa nám úpešne podarilo viacero aktivít:

  • Dokončili sme kurz Prvé kroky prevážne pre rodičov zo školy Libellus v Bratislave, hoci aj s vynútenou dvojmesačnou "Corona prestávkou".

  • V závere kurzu Osobný projekt sme boli prinútení prejsť na dištančnú - online formu. Bola to pre nás nová skúsenosť, ktorá postavila našich moderátorov pred nové výzvy. Ukázalo sa, že táto skúsenosť je príležitosťou pre ďalší rast. Uvedomili sme si, že touto formou sa naše kurzy stávajú dostupnejšie aj pre záujemcov z miest, kde zatiaľ nie je dostatočne veľká skupina na prezenčné kurzy. Vďaka tejto skúsenosti sa nám na jeseň podarilo v spolupráci so školou Citadela otvoriť kurz Prvé písmená s účastníkmi od Trenčína až po Rakovník.

  • Taktiež po stálom vyhodnocovaní a prehodnocovaní sme nakoniec uskutočnili vaše obľúbené Rodinné leto v Hoteli Remata. Bolo síce menej účastníkov ako predchádzajúci rok, ale kvalitatívne nás to posunulo ďalej aj vďaka všetkým zúčastneným rodinám a skvelej partii animátorov. Takže už teraz si môžete dať do kalendárov termín budúceho ročníka: 25.7. - 1.8.2021

  • Podarilo sa nám tiež získať granty od Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a Nadácie SPP a o ďalšie ešte zabojujeme. Veľkým povzbudením pre nás bola aj vaša podpora prostredníctvom poukázania 2% z vašich daní.

A aké sú naše plány pre nasledujúci rok 2021? Radi by sme vám v budúcom roku priniesli nový kurz Manželská láska 1. Kurz je určený mladým manželom, ktorí nemajú od svadby viac ako 6 rokov. Je to krásne ale aj kritické obdobie nadšenia, budovania, rozrastania ale aj výziev ako zladiť rôzne pohľady a ako lepšie zjednotiť a upevniť váš vzťah. Na preklade textov už intenzívne pracuje naša pani prekladateľka. Môžeme potvrdiť, že sa máte na čo tešiť.

Taktiež by sme radi pokračovali v podpore vydávania kvalitných kníh o výchove a vzťahoch. Na našom "wishliste" už máme dlhý zoznam. Dúfame, že sa nám niektoré z nich podarí priniesť do vašich domácností.

Máme pred sebou veľa plánov, ktoré s vašou pomocou radi zrealizujeme. Poháňa nás váš záujem, vaša angažovanosť pre rodinu, ktorou nám pomáhate napĺňať našu spoločnú víziu: "Pomáhať budovať silné rodiny". Vaše rodiny!