Kurz Dospievanie naplnený. Štartujeme 21. novembra 2021

Kapacita kurzu Dospievanie sa naplnila. Tento kurz štartuje v nedeľu 21.11.2021 popoludní úvodným telekonferenčným moderovaným stretnutím cez Zoom. Pôvodne sme kurz chceli otvoriť prezenčne, ale vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu to nie je možné.


Pokiaľ by sa situácia zlepšila, bolo by možné prejsť na prezenčné stretnutia, ale nateraz budeme kurz realizovať dištančne. Na úvodnom stretnutí bude detailnejšie predstavená metodika kurzu a preberieme si aj prvý z prípadov tohto kurzu. Moderované stretnutia prebiehajú v intervale každé tri týždne. Spolu je v kurze osem prípadov, to znamená, že bude končiť v apríli 2022. Ak by bola pandemická situácia stále zlá, tak by celý kurz prebehol online cez Zoom.


Podklady posielame poštou a link na pripojenie cez Zoom bude poslaný emailom a SMS.

Tento kurz je realizovaný vďaka podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny schválenej na rok 2021.