top of page

Podruhýkrát ožila Bratislava radosťou z mnohých detí!

V nedeľu 10.9. sa po druhýkrát na bratislavskej Železnej studničke uskutočnilo rodinné podujatie Deň mnohodetných rodín, ktoré organizovalo Združenie pre rozvoj rodiny v rámci projektu Akadémia rodiny.


Hlavným cieľom tohto podujatia bolo poukázať na krásu a radosť veľkých rodín. Tieto rodiny sú viac vystavené ohrozeniu ekonomickej chudoby a tým sa stávajú jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva, napriek ich prínosu pre spoločnosť.


Pre zúčastnených bol pripravený bohatý program, divadielko pre deti, ukážka historického šermu ale aj vystúpenie viacerých rodičov mnohodetných rodín, ktorý poukázali na význam ocenenia a inštitucionálnej podpory mnohodetných rodín zo strany štátnych orgánov ale aj miestnych samospráv.


Zúčastneným sa prihovoril aj Komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vyzdvihol prínos týchto rodín pre spoločnosť. Napriek tomu, že pre udržateľnosť sociálneho systému sú tieto rodiny pre budúcnosť štátu dôležité, účastníci skonštatovali, že im nie je venovaná zo strany štátu dostatočná pozornosť.


Táto podpora môže mať rôzne podoby a nemusí byť len o finančných dávkach či daňových úľavách. Tak ako v okolitých krajinách, aj na Slovensku by mnohodetné rodiny ocenili v prvom rade možnosť využívať zľavy podporujúce kultúrne a športové vyžitie, vzdelávanie a dopravu. Príkladom pre súkromných poskytovateľov týchto služieb by v prvom rade mala byť podpora zo strany štátnych a samosprávnych inštitúcii poskytujúcich tieto služby.


Európske výskumy hovoria, že rodiny majú u nás o jedno dieťa menej akoby chceli. Účastníci vyjadrili viacero návrhov, ktoré by uľahčilo rodinám rozhodovanie pre prijatie viacerých detí.


Poďakovanie patrí tiež Nadácii mesta Bratislavy a Nadácii SPP za finančnú podporu podujatia.
Opmerkingen


bottom of page