top of page

Poďakovanie Akadémii rodiny

V októbri minulého roka ma Akadémia rodiny nominovala do novovzniknutého Parlamentu Detí a Mládeže, ktorý je organizovaný Úradom komisára pre deti. Odvtedy som sa zúčastnila ďalšieho zasadnutia parlamentu v marci a zapojila som sa do programu ENYA (European Network of Young Advisors).


Spoločne s ďalšími dvanástimi mladými ľuďmi zo Slovenska sme sformulovali zoznam odporúčaní pre európskych ombudsmanov. Následne sme boli ako dvaja zástupcovia vybraní ísť odprezentovať naše odporúčania na konferencii fóra ENYA na Malte.


Podujatie sa uskutočnilo v júli 2023 a zúčastnilo sa na ňom 35 mladých ľudí z osemnástich krajín EÚ. Výslednú prácu fóra som bola odprezentovať v septembri na konferencii európskych ombudsmanov v Bruseli. Týmto sa chcem poďakovať Akadémii rodiny za úžasné príležitosti a možnosť zosvetliť budúcnosť slovenskej mládeže.


Elena Jasenovcová, študentka 2. roč. Gymnázia Matky Alexie.

Comments


bottom of page