XX. svetový kongres IFFD

Členovia riadiaceho tímu Akadémie rodiny sa spolu s ďalšími 1200 účastníkmi zo 70 krajín zúčastnili 20. svetového kongresu IFFD v Londýne. Prezentované odporúčania zapracovávame do našich aktivít.