Kurzy sú určené pre rodičov a manželov, z čoho vyplýva, že aktívna účasť oboch na všetkých častiach je nevyhnutná aby kurz priniesol účastníkom želaný efekt. Na kurzoch sa používa tzv. „Case Study“ metóda, ktorá je založená na štyroch krokoch:

1. Individuálna analýza prípadu každého z manželov samostatne (prostredníctvom definovania faktov, problémov a riešení).

2. Manželská analýza prípadu formou diskusie medzi manželmi o prečítanom texte (príprava poznámok v študijných materiáloch).

3. Analýza prípadu v malej skupine (5-6 párov). Odporúčame aby stretnutia, pokiaľ je to možné, prebehli v domovoch účastníkov. Obsahom týchto stretnutí je spoločná diskusia o prípade v priateľskej atmosfére. Stretnutie trvá 1 - 1,5 hodiny. Tieto stretnutia prebiehajú vždy v intervale medzi dvoma stretnutiami Veľkej skupiny(viď nižšie). Čas a miesto stretnutia si dohodnú účastníci v rámci malej skupinky.

4. Analýza prípadu s moderátorom v tzv. Veľkej skupine (10-18 párov). Diskusia je vedená moderátorom so skúsenosťami v danej oblasti. Celkový počet stretnutí závisí od kurzu (Prvé kroky a Prvé písmená - osem stretnutí v trvaní 1,5 hodiny; Manželská láska - šesť stretnutí v trvaní 1,5 hodiny. Stretnutia Veľkej skupiny sú v intervale raz za tri týždne.

Manželské páry ktoré nemajú možnosť zabezpečiť si počas stretnutí opateru detí, je možné individuálne vopred dohodnúť ich opateru počas stretnutia Veľkej skupiny. Termín na úhradu účastníckeho poplatku a číslo bankového účtu bude oznámený účastníkom e-mailom po zaslaní prihlášky.


V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU ZÚČASTNIŤ SA NIEKTORÉHO KURZU, POUŽITE NEZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU, KTORÁ NIE JE PODMIENENÁ PLATBOU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVEJ ADRESE info@akademiarodiny.sk.