Manželská láska

Kurz je určený pre všetkých manželov bez ohľadu na dĺžku ich manželstva, ich veku a počtu detí. Manželia v tomto kurze majú možnosť spoznať v akom stave sa ich manželstvo nachádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť ako manželia, ale aj ako individuálne osoby. Je potrebné si uvedomiť, že len dobre fungujúce manželstvo môže vytvoriť prostredie pre správny vývoj všetkých členov rodiny.

Témy jednotlivých stretnutí:
 • Manželstvo - zväzok lásky
 • Sexualita muža a ženy - dopĺňajúca sa rôznosť
 • Komunikácia v manželstve
 • Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom
 • Rodinný život

Prvé kroky

Kurz je určený hlavne pre mladé manželské páry s deťmi do 4 rokov. Kurz pomáha rodičom uvedomiť si najdôležitejšie princípy výchovy a naučiť ich rozvíjať v dieťati základné správne návyky týkajúce sa poriadku, spánku, stravovania a hygieny.

Témy jednotlivých stretnutí:
 • Kľúčové aspekty rozvoja dieťaťa
 • Temperament a dedičnosť
 • Jednota v manželstve
 • Súrodenecké vzťahy
 • Význam hry v živote dieťaťa
 • Rozvoj disciplíny a vôle
 • Výchova k empatii

Prvé písmená

Kurz je určený rodičom detí vo veku od 4 do 8 rokov. Je to prelomový vek, vek veľkých zmien nielen v živote dieťaťa ale aj nás rodičov - naše ratolesti totiž vstupujú do veľkého sveta povinností a výziev - do školy. Byť na túto výzvu pripravený sa skutočne oplatí.

Témy jednotlivých stretnutí:
 • Špecifiká vývoja dieťaťa v tomto veku
 • Budovanie charakteru
 • Uplatňovanie autority vo výchove
 • Voľný čas a jeho využívanie
 • Úvod do ľudskej sexuality
 • Komunikácia v manželstve
 • Súrodenecká rivalita a konflikty
 • Zmysel náboženskej výchovy dieťaťa

Dospievanie

Kurz je určený rodičom detí vo veku od 12 do 16 rokov. Počas tohto obdobia deti prechádzajú zmenami, ktoré ovplyvňujú ich citlivosť a správanie. V tomto kurze rodičia analyzujú príčiny a dôsledky takýchto zmien a hľadajú vhodné prístupy na udržanie pevného vzťahu so svojimi deťmi, a to bez obmedzenia ich prirodzeného objavovania sveta.

Témy jednotlivých stretnutí:
 • Krízy a výzvy dospievania: Optimizmus a trpezlivosť
 • Utváranie osobnosti
 • Autorita, sloboda a zodpovednosť
 • Prebudenie sexuality
 • Využívanie voľného času
 • Čas na upevnenie manželstva
 • Vzájomné spoznanie a prijatie
 • Ľudská existencia: Hľadanie odpovedí

Osobný projekt

Kurz je určený pre mladých ľudí vo veku od 24 do 30 rokov, ktorí skončili alebo končia svoje štúdium a rozmýšlajú nad svojou budúcnosťou. Kurz im pomáha učiť sa a objavovať zmysel svojho života a prijímať zodpovedné rozhodnutia pre svoju budúcnosť.

Témy jednotlivých stretnutí:

 • Život ako osobný projekt
 • Sloboda a zodpovednosť v rozhodnutiach
 • Kariéra a priatelia
 • Môj citový život
 • Komunikácia a medziľudské vzťahy
 • Zásady a hodnoty: postoj k transcendentnu

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU ZÚČASTNIŤ SA NIEKTORÉHO KURZU, POUŽITE NEZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU, KTORÁ NIE JE PODMIENENÁ PLATBOU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE NA E-MAILOVEJ ADRESE info@akademiarodiny.sk.

Letáčik s našimi kurzami vo formáte PDF je možné stiahnuť si kliknutím na tento link.