Manželská láska

Kurz Manželská láska je určený pre všetkých manželov bez ohľadu na dĺžku ich manželstva, ich veku a počtu detí. Manželia v tomto kurze majú možnosť rozpoznať v akom stave sa ich manželstvo nachádza a ako sa v ňom môžu zlepšiť ako manželia, ale aj ako individuálne osoby. Je potrebné si uvedomiť, že len dobre fungujúce manželstvo môže vytvoriť prostredie pre správny vývoj všetkých členov rodiny. Kurz prebieha formou šiestich voľne nadväzujúcich moderovaných stretnutí na základe tematicky zameraných prípadových štúdii.

Hlavné témy kurzu sú:
 • Manželstvo - zväzok lásky
 • Sexualita muža a ženy - dopĺňajúca sa rôznosť
 • Komunikácia v manželstve
 • Rovnováha medzi pracovným a rodinným životom
 • Rodinný život

Kurz začal 4. marca 2018 v Bratislave a jeho cena je 60€ na manželský pár. Letáčik "Manželská láska" v PDF formáte na stiahnutie otvoríte kliknutím sem.


Prvé kroky

Kurz Prvé kroky je primárne určený pre rodičov detí vo veku do 6 rokov. Veľa rodičov však vo výchove niečo zanedbá, takže môžeme tento kurz odporučiť pre každú rodinu, ktorá má aspoň jedno dieťa vo veku do 10 rokov. Kurz pomáha rozvíjať v dieťati základné správne návyky týkajúce sa poriadku, spánku, stravovania a hygieny. Kurz prebieha formou ôsmych voľne nadväzujúcich moderovaných stretnutí na základe ôsmych tematicky zameraných prípadových štúdii.

Hlavné témy kurzu sú:
 • Kľúčové aspekty rozvoja dieťaťa
 • Rodinné prostredie
 • Temperament a dedičnosť
 • Komunikácia medzi manželmi
 • Súrodenecké vzťahy
 • Význam hry v živote dieťaťa
 • Rozvoj disciplíny a vôle
 • Výchova k empatii

Kurz začal 5. novembra 2017 v Bratislave a jeho cena je 80€ na manželský pár. Letáčik "Prvé kroky" v PDF formáte na stiahnutie otvoríte kliknutím sem.


Prvé písmená

Kurz Prvé písmená je primárne určený rodičom detí vo veku od 4 do 8 rokov. Je to prelomový vek, vek veľkých zmien nielen v živote dieťaťa ale aj nás rodičov - naše ratolesti totiž vstupujú do veľkého sveta povinností a výziev - do školy. Byť na túto výzvu pripravený sa skutočne oplatí. Kurz prebieha formou ôsmych voľne nadväzujúcich moderovaných stretnutí na základe ôsmych tematicky zameraných prípadových štúdií.

Hlavné témy kurzu sú:
 • Úvod do problematiky, dosiahnutie veku rozumu
 • Ako si rodičia majú nájsť čas byť vo dvojici
 • Domov a profesionálny život
 • Výchova pomocou cieľov: rásť ako osoba
 • Hry a sledovanie televízie, voľný čas
 • Výchova k ľudskej sexualite
 • Pocity a citlivosť
 • Psychologické konflikty

Kurz začal 10. decembra 2017 a jeho cena je 80€ na manželský pár. Letáčik "Prvé písmená" v PDF formáte na stiahnutie otvoríte kliknutím sem.


PRIPRAVUJEME: Adolescencia

Kurz Adolescencia je určený pre rodičov dospievajúcich detí. Termín spustenia nebol stanovený, môže byť otvorený v prípade záujmu.

 

V PRÍPADE VÁŠHO ZÁUJMU ZÚČASTNIŤ SA NIEKTORÉHO KURZU, POUŽITE PRIHLÁŠKU ALEBO NÁS KONTAKTUJTE PROSÍM NA E-MAILOVEJ ADRESE info@akademiarodiny.sk.